Our realizations

Przebudowa drogi pożarowej nr 19 na terenie Gminy Oława.


„Przebudowa drogi pożarowej nr 19” na terenie Gminy Oława.


Zamawiający: Nadleśnictwo Oława z siedzibą w Bystrzycy Oławskiej

Termin realizacji zamówienia: od 07.07.2014 r. do 30.11.2014 r.


Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi pożarowej nr 19 na terenie Gminy Oława. Celem przebudowy jest poprawienie niwelety oraz stanu nawierzchni istniejącej drogi przeciw pożarowej.


Zakres zamówienia obejmuje:

 • przebudowę drogi na długości 6468 m,

 • roboty w zakresie przygotowanie terenu,

 • roboty ziemne (wykopy i nasypy),

 • roboty w zakresie oczyszczania terenu,

 • roboty w zakresie nawierzchni drogowych,

 • roboty odwadniające,

 • wykonanie mijanek i skrzyżowań.


Konstrukcja nawierzchni drogi:

 • podbudowa z kruszywa naturalnego – klińca 0/63– warstwa górna o gr. 13 cm,

 • nawierzchnia z tłucznia łamanego – warstwa górna z mieszanki drogowej 0/31,5 o gr. 7 cm.


Konstrukcja nawierzchni mijanek:

 • podbudowa z kruszywa łamanego – kamień łamany 63/250 o gr. 33 cm,

 • podbudowa z kruszywa łamanego 31,5/63 – warstwa dolna o gr. od 30 cm,

 • podbudowa z kruszywa naturalnego – klińca 0/63– warstwa górna o gr. 13 cm,

 • nawierzchnia z tłucznia łamanego – warstwa górna z mieszanki drogowej 0/31,5 o gr. 7 cm.


Konstrukcja nawierzchni zjazdów:

 • podbudowa z kruszywa łamanego 31,5/63 – warstwa dolna o gr. od 30 cm,

 • podbudowa z kruszywa naturalnego – klińca 0/63– warstwa górna o gr. 13 cm,

 • nawierzchnia z tłucznia łamanego – warstwa górna z mieszanki drogowej 0/31,5 o gr. 7 cm.


Parametry techniczne drogi:

 • droga niepubliczna, jednopasmowa o nawierzchni nieulepszonej,

 • prędkość projektowa do 30 km/h,

 • nośność jezdni – powyżej 100 kN,

 • nacisk na oś – powyżej 50 kN,

 • szerokość jezdni 3,0 m,

 • szerokość poboczy 2x0,55 m,

 • spadek poprzeczny daszkowy 3%,

 • droga jednopasmowa z mijankami.
1/5
2015-03-24 09.57.30.jpg
2015-03-24-095818.jpg
2015-03-24 10.00.33.jpg
2015-03-24 09.59.22.jpg
2015-02-17 09.50.25.jpg
2015-03-24 09.57.30.jpg
2015-03-24-095818.jpg
2015-03-24 10.00.33.jpg
2015-03-24 09.59.22.jpg
2015-02-17 09.50.25.jpg