Offer

Firma Bickhardt Bau Polska posiada bogaty park maszynowy, który jest stale modernizowany oraz kadrę wykwalifikowanych pracowników. Wykonywane przez nas prace charakteryzuje wysoka jakość oraz terminowość.

 

Posiadane przez firmę doświadczenie, w połączeniu z wysokiej klasy sprzętem, pozwala nam na realizację najbardziej złożonych i trudnych zleceń. Wykonujemy roboty drogowe i nawierzchniowe w pełnym zakresie konstrukcji i technologii.

What we offer?

Roboty rozbiórkowe

Roboty ziemne

Wykonanie podbudów

Wykonanie nawierzchni

Elementy małej architektury

Kształtowanie terenów zieleni

Odwodnienie dróg, ulic , parkingów i placów manewrowych

Budowa kanalizacji deszczowej

Budowa kanalizacji sanitarnej

Budowa sieci gazowych

Budowa sieci ciepłowniczych

Budowa kanalizacji MKT

Budowa oświetlenia drogowego i sieci elektroenergetycznych

Budowa sygnalizacji ulicznej

_PJT4097@2x.png _PJT4284@2x.png _PJT4153@2x.png