Realizacje

Przebudowa drogi pożarowej nr 19 na terenie Gminy Oława.
 
„Przebudowa drogi pożarowej nr 19” na terenie Gminy Oława.
 
 
Termin realizacji zamówienia: od 07.07.2014 r. do 30.11.2014 r.
 
 
Zamawiający: Nadleśnictwo Oława z siedzibą w Bystrzycy Oławskiej
 
 
Przedmiotem zamówienia była przebudowa drogi leśnej nr 19 na terenie Gminy Oława. 
Celem przebudowy było poprawienie niwelety oraz stanu nawierzchni istniejącej drogi przeciw pożarowej.
 
 
Zakres zamówienia obejmował:
 
przebudowę drogi na długości 6468 m,
roboty w zakresie przygotowanie terenu,
roboty ziemne (wykopy i nasypy),
roboty w zakresie oczyszczania terenu,
roboty w zakresie nawierzchni drogowych,
roboty odwadniające,
wykonanie mijanek i skrzyżowań.
1/5
2015-03-24 09.57.30.jpg
2015-03-24-095818.jpg
2015-03-24 10.00.33.jpg
2015-03-24 09.59.22.jpg
2015-02-17 09.50.25.jpg
2015-03-24 09.57.30.jpg
2015-03-24-095818.jpg
2015-03-24 10.00.33.jpg
2015-03-24 09.59.22.jpg
2015-02-17 09.50.25.jpg