Our realizations

Przebudowa drogi wewnętrznej w Oławie.

Przebudowa drogi wewnętrznej pomiędzy ulicą Spacerową a ulicą Kilińskiego w Oławie.

Zamawiający:

Gmina Miasto Oława
Plac Zamkowy 15, 55-200 Oława
fax.: 71 303 55 00

Termin realizacji:

Roboty realizowano w terminie: od 21.06.2019 r. do 05.11.2019 r.

Inwestycja miała na celu poprawę nawierzchni i usprawnienie komunikacji lokalnej w mieście Oława. Długość remontowanego odcinka wyniosła 366 mb.

Inwestycja obejmowała:
Na odcinku 0+000 km - 0+215 km:
- Wykonanie nawierzchni drogi w parku z kostki betonowej Arte kolor Tytanowy układanej w systematyczne 6 m łuki tworzącej imitację zabruku staromiejskiego
- Wykonanie nowej konstrukcji drogowej mającej na celu uzyskanie wymaganej nośności nawierzchni, przy zachowaniu szczególnej ostrożności przy pracy w parku. Cała konstrukcja na terenie parku została wykonana jako warstwa filtracyjna dla wód opadowych.
- Wykonanie zabezpieczenia wiaduktu kolejowego znajdyjącego się na odcinku 0+187 km - 0+215 km poprzez ustawienie z dwóch stron bram oporowych (szykan) z dwuteownika typu HEB300 i dwóch bram ostrzegawczych z elementami uchylnymi usytuowanych 5m wcześniej.
- Wykonanie nowego oświetlenia ciągu pieszo rowerowego biegnącego równolegla do remontowanego odcinka drogi
    * w skład której wchodziło: wymina lini kablowej o łącznej dł. 298 mb, ustawienie 8 nowych latarni ze światłem LED,
Na odcinku 0+215 km - 0+366 km:
- Wykonanie nawierzchni drogi bitumicznej
- Wykonanie nowej konstrukcji drogowej
- Wymianę istniejącej nawierzchni drogowej na moście na rzece Oława wraz z remontem chodników i ułożeniem nawieżchni bitumicznej w technologi "twardolanej"
- Wymianę krawężnika drogowego i ułożenie przylegającego cieku wodnego z kostki betonowej mającego na celu sprawne odprowadzanie wód opadowych
- Wprowadzenie nowej organizacji ruchu wraz z ustawieniem niezbędnego oznakowania

Ponadto z racji na kolizję z nowo budowaną drogą zmieniono trasę przebiegu lini kablowej SN 20kV wraz z wymianą na nową o łącznej długości 2100 mb.

1/14
IMG_0592 (Copy).JPG
IMG_0589 (Copy).JPG
IMG_0578 (Copy).JPG
IMG_0579 (Copy).JPG
IMG_0561 (Copy).JPG
IMG_0577 (Copy).JPG
IMG_0584 (Copy).JPG
IMG_0580 (Copy).JPG
IMG_0562 (Copy).JPG
IMG_0570 (Copy).JPG
IMG_0571 (Copy).JPG
IMG_0575 (Copy).JPG
IMG_0558 (Copy).JPG
IMG_0560 (Copy).JPG
IMG_0592 (Copy).JPG
IMG_0589 (Copy).JPG
IMG_0578 (Copy).JPG
IMG_0579 (Copy).JPG
IMG_0561 (Copy).JPG
IMG_0577 (Copy).JPG
IMG_0584 (Copy).JPG
IMG_0580 (Copy).JPG
IMG_0562 (Copy).JPG
IMG_0570 (Copy).JPG
IMG_0571 (Copy).JPG
IMG_0575 (Copy).JPG
IMG_0558 (Copy).JPG
IMG_0560 (Copy).JPG