Realizacje

Przebudowa Grabiszyńskiej od ulicy Pereca do placu Srebrnego we Wrocławiu

Przebudowa Grabiszyńskiej od ulicy Pereca do placu Srebrnego we WrocławiuZamawiający: Miasto Wrocław reprezentowane przez: Wrocławskie Inwestycje Sp. z o.o. ul. Ofiar Oświęcimskich 36, 50-059 WrocławDroga będzie przebudowana na odcinku o dł. 924 m. Prace obejmą m.in.:

1. Wymianę kostki brukowej na nawierzchnię bitumiczną

2. Budowę chodników i ścieżek rowerowych

3. Powstanie nowoczesne torowisko tramwajowe, które będzie jednocześnie jezdnią dla autobusów. Rozwiązanie to pozwoli komunikacji miejskiej omijanie korków, a pasażerowie będą mieli do dyspozycji przystanki wspólne dla obu środków transportu.

4. Gruntownie przebudowana zostanie infrastruktura podziemna – instalacje wodno-kanalizacyjne, elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe i ciepłownicze.

W pierwszym etapie prac (do kwietnia 2009) zamknięta zostanie jezdnia północna (prowadząca z centrum na Oporów). Między pl. Srebrnym i Pereca po ul. Grabiszyńskiej samochody będą jeździły w obu kierunkach czynną jezdnią południową. W trakcie drugiego etapu zamknięta będzie jezdnia południowa, ruch zorganizowany zostanie na przebudowanej jezdni północnej. Projekt zakłada zakończenie robót w październiku 2009. W takcie prowadzenia prac ulicą Grabiszyńską nie będą jeździły tramwaje.
 

1/7
IMG_0242.JPG
IMG_0248.JPG
IMG_0247.JPG
IMG_0244.JPG
IMG_0239.JPG
IMG_0234.JPG
IMG_0233.JPG
IMG_0242.JPG
IMG_0248.JPG
IMG_0247.JPG
IMG_0244.JPG
IMG_0239.JPG
IMG_0234.JPG
IMG_0233.JPG