Realizacje

Przebudowa ul. Świdnickiej na odcinku od przejścia podziemnego do ul. Modrzejewskiej oraz ul. Menniczej od ul. Świdnickiej do ul. Widok we Wrocławiu

Przebudowa ul. Świdnickiej na odcinku od przejścia podziemnego do ul. Modrzejewskiej oraz ul. Menniczej od ul. Świdnickiej do ul. Widok we Wrocławiu.

 

Zamawiający: ZDiK Wrocław, ul. Długa 49, 53-633 Wrocław

 

Ulica Świdnicka, jest jedną z najsławniejszych i najstarszych ulic w mieście, została wytyczona najprawdopodobniej około 1241 roku. Jest ona najważniejszą handlową i reprezentacyjną ulicą Wrocławia, na której znajdują się domy handlowe, eleganckie sklepy, hotele, restauracje, galerie dzieł sztuki, ekskluzywne kawiarnie.

 

Zakres robót obejmował:

a)   roboty drogowe – ciąg pieszy z elementów granitowych: kostka kamienna oraz płyty kamienne o różnorodnych wzorach i kolorystyce
b)   przebudowę sieci wodociągowej
c)   przebudowę sieci kanalizacyjnej
d)   przebudowę sieci gazowej
e)   budowę przyłącza wodnego i kanalizacyjnego zdroju ulicznego przy Kościele Św. Doroty
f)   przebudowę odwodnienia
g)   przebudowę oświetlenia i kolidujących linii SN i NN
h)   przebudowę sieci telekomunikacyjnej
i)   małą architekturę (ozdobne siedziska granitowe)
j)   zieleni ozdobnej

Warto dodać, że zamontowany przez nas zdrój uliczny był pierwszym jaki pojawił się w centrum Wrocławia.

1/5
IMG_0151.JPG
IMG_0149.JPG
IMG_0159.JPG
IMG_0155.JPG
IMG_0152.JPG
IMG_0151.JPG
IMG_0149.JPG
IMG_0159.JPG
IMG_0155.JPG
IMG_0152.JPG