Realizacje

Przebudowa ul. Kuźniczej i pl. Uniwersyteckiego we Wrocławiu.

 

Przebudowa ul. Kuźniczej i pl. Uniwersyteckiego we Wrocławiu.
 
 
Termin realizacji  od 02.11.2010 r. do 31.05.2012 r.
 
 
Zamawiający: Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta, ul. Długa 49, 53-633 Wrocław
 
 
Przedmiotem zamówienia było wykonanie:
przebudowy ul. Kuźniczej na odcinku od ul. Wita Stwosza do pl. Uniwersyteckiego wraz z odcinkami ul. Nożowniczej i ul. Kotlarskiej 
od skrzyżowania z ul. Szewską do skrzyżowania z ul. Kuźniczą
przebudowy pl. Uniwersyteckiego wraz z jego odnogami do ul. Grodzkiej i ul. Szewskiej
przebudowy ul. Uniwersyteckiej na odcinku od ul. Szewskiej do ul. Więziennej
 
 
Zakres robót obejmował:
wymianę nawierzchni drogowej,
przebudowę odwodnienia drogowego,
renowację kanału ceglanego oraz betonowego elastycznym rękawem z maty szklanej oraz z filcu poliestrowego
przebudowę oświetlenia drogowego,
budowę kanalizacji Miejskich Sieci Rurociągów Kablowych,
przebudowę sieci energetycznych, teletechnicznych i gazowych,
zagospodarowanie terenu zielenią,
przebudowę sieci wodociągowych i kanalizacyjnych,
wykonanie małej architektury.
 
 
Po przebudowie ulica Kuźnicza i Plac Uniwersytecki stała się deptakiem wyłączonym z ruchu kołowego, poza połączeniem z ul. Grodzką. 
Ruch odbywa się  również na odcinku od skrzyżowania z wyżej wymienionym łącznikiem do ul. Szewskiej. Na odcinku wyłączonym z ruchu jezdnia ma nawierzchnię z kostki kamiennej. 
Głównym celem przebudowy było utworzenie reprezentacyjnego deptaka od Rynku do pl. Uniwersyteckiego, tworzącego spójną całość z resztą odrestaurowanej starówki. 
Wszystkie prace były prowadzone w strefie ochrony konserwatorskiej, dlatego duży nacisk kładziono na wbudowanie oryginalnych elementów  kamiennych pozyskanych z rozbiórki. 
Wykonane zostały elementy małej architektury w postaci okrągłych siedzisk i klombów powiązanych z istniejącymi drzewami i krzewami. 
Elementy małej architektury oraz zieleni podświetlono lampami wyposażonymi w ruchome, kierunkowe źródła światła.
1/14
IMG_0209.JPG
IMG_0207.JPG
IMG_0206.JPG
IMG_0204.JPG
IMG_0205.JPG
IMG_0202.JPG
IMG_0203.JPG
IMG_0200.JPG
IMG_0199.JPG
IMG_0197.JPG
IMG_0195.JPG
IMG_0198.JPG
IMG_0191.JPG
IMG_0193.JPG
IMG_0209.JPG
IMG_0207.JPG
IMG_0206.JPG
IMG_0204.JPG
IMG_0205.JPG
IMG_0202.JPG
IMG_0203.JPG
IMG_0200.JPG
IMG_0199.JPG
IMG_0197.JPG
IMG_0195.JPG
IMG_0198.JPG
IMG_0191.JPG
IMG_0193.JPG