Realizacje

Przebudowa ulicy Księcia Witolda wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną

Przebudowa pasa drogowego ulicy Księcia Witolda wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku od ulicy Pomorskiej do ulicy Zyndrama z Maszkowic we Wrocławiu


Zamawiający:
BPI Wrocław sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie,
ul. Komitetu Obrony Robotników 48,
02-146 Warszawa


Termin realizacji:od 12.03.2019 r. do 10.06.2020r.

Inwestycja miała na celu poprawę nawierzchni oraz wydzielenie traktu spacerowego na pieszych w ul. Księcia Witolda we Wrocławiu. Długość remontowanego odcinka wyniosła 206,09 mb.

Inwestycja obejmowała:

- Wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej 18/20 staroużytecznej, płyt kamiennych 60x40x8 oraz 40x40x8 z jasnoszarego granitu, a także z kostki kamiennej 9/11 z jasnoszarego granitu
- Wykonanie nowej konstrukcji drogowej
- Wykonanie muru oporowego wraz z balustradą
- Wykonanie nowego oświetlenia ciągu pieszo rowerowego biegnącego równolegla do remontowanego odcinka drogi
    * w skład której wchodziło: wymina lini kablowej o łącznej dł. 203mb, ustawienie 4 nowych latarni ze światłem LED,
- Wymiana  infrastruktury uzbrojenia podziemnego: sieć kanalizacji sanitarnej, sieć ciepłowicza, kanalizacja deszczowa, siec wodociągowa, sieci teletechniczne ORANGE oraz sieci MKT
- Wykonanie zagospodarowania zieleni wraz z wykonaniem systemu napowietrzająco -nawadniajacego  firmy GCL dla nowo nasadzonych drzew
- Wykonanie elementów małej architektury: ławki, kosze oraz stojaki rowerowe
- Wprowadzenie nowej organizacji ruchu wraz z ustawieniem niezbędnego oznakowania

 

1/5
IMG_0002.JPG
IMG_0008.JPG
IMG_0007.JPG
IMG_0006.JPG
IMG_0004.JPG
IMG_0002.JPG
IMG_0008.JPG
IMG_0007.JPG
IMG_0006.JPG
IMG_0004.JPG