Realizacje

Przebudowa Grabiszyńskiej od ulicy Pereca do placu Srebrnego we Wrocławiu

 

Przebudowa Grabiszyńskiej od ulicy Pereca do placu Srebrnego we Wrocławiu

 

Zamawiający:  Wrocławskie Inwestycje Sp. z o.o. ul. Ofiar Oświęcimskich 36, 50-059 Wrocław

 

Droga została przebudowana na odcinku o dł. 924 m. Prace obejmowały m.in.:
1. wymianę całej konstrukcji jezdni na nową.
2. budowę chodników i ścieżek rowerowych.
3. wykonanie nowoczesnego torowiska tramwajowego, które jest jednocześnie jezdnią dla autobusów. Rozwiązanie to pozwoliło      komunikacji miejskiej na ominięcie korków, a pasażerowie mają teraz do dyspozycji przystanki wspólne dla obu środków transportu.
4. przebudowę infrastruktury podziemnej – instalacje wodno-kanalizacyjne, elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe i ciepłownicze.
5. wykonanie nowych zieleńców wraz z nasadzeniem drzew i krzewów.


W ramach przedmiotowego zadnia wykonano renowacje kanału ogólnospławnego metoda bezwykopową przy użyciu rękawa elastycznego włókna szklanego nasączonego żywicami termoutwardzalnymi, na dwóch odcinkach o łącznej długości 557,32 m.

1/7
IMG_0242.JPG
IMG_0248.JPG
IMG_0247.JPG
IMG_0244.JPG
IMG_0239.JPG
IMG_0234.JPG
IMG_0233.JPG
IMG_0242.JPG
IMG_0248.JPG
IMG_0247.JPG
IMG_0244.JPG
IMG_0239.JPG
IMG_0234.JPG
IMG_0233.JPG