Realizacje

Budowa Osi Zachodniej we Wrocławiu w ciągu drogi krajowej nr 94

W dniu 29.04.2021r.  Bickhardt Bau Polska Sp. z o.o -Lider Konsorcjum podpisała umowę na realizację inwestycji pn: Budowa Osi Zachodniej we Wrocławiu w ciągu drogi krajowej nr 94

Termin zakończenia prac kwiecień 2023r.

Wartość kontraktu 181,5 mln zł (Gmina 167 mln, 14 mln MPWiK, dotacja unijna - blisko 134 mln zł)

Zakres prac na przedmiotowym zadaniu będzie obejmował wykonanie:

- 4,2 km dróg (2 km ul. Kosmonautów i 2,2 km al. Stabłowickiej),
- 5,5 km  ścieżek rowerowych,
- 6 km chodników,
- 1 km ciagów pieszo-rowerowych,
- 2 przejścia tunelowe dla pieszych i rowerzystów,
- wiaduktu w ciągu Alei Stabłowickiej nad linią kolejową w kierunku Legnicy o długości 143 m ,

- 2,2 km zielonego torowiska tramwajowego z nowymi przystankami tramwajowymi i autobusowym,

- nowej infrastruktury uzbrojenia podziemnego,

- nowych sieci elektroenergetycznych w tym oświetlenie,

- ekranów akustycznych,

- nowych nasadzeń drzew i krzewów.

 

Z końcem czerwca b.r. rozpoczęły się roboty przygotowawcze na budowie Osi Zachodniej we Wrocławiu. Po sprawdzeniu terenu przez nadzór saperski oraz drzew przez nadzór ornitologiczny Wykonawca mógł przystąpić do wygrodzenia i odhumusowania terenu pod nowe torowisko przy ul. Kosmonautów we Wrocławiu. Na budowie również znajdują się stanowiska archeologiczne, które są na bieżąco sprawdzane przez nadzór archeologiczny. Po zakończeniu badań archeologicznych rozpoczną się roboty ziemne związane z budową nowego torowiska, sieci wodociągowej oraz pętli autobusowej wraz z drogą 2KDL.

1/38
kosmo1.jpg
kosmo2.jpg
pętla.jpg
stab 1.jpg
stab 2.jpg
stab 3.jpg
kosmo1 (Copy).jpg
kosmo2 (Copy).jpg
kosmo3 (Copy).jpg
al.stab 0 rondo1 (Copy).jpg
al.stab 1 (Copy).jpg
al.stab 2 (Copy).jpg
al.stab 3 (Copy).jpg
al.stab 4 (Copy).jpg
al.stab5 (Copy).jpg
kosmonautów1.png
kosmonautów2.png
kosmonautów3.png
kosmonautów4.png
kosmonautów5.png
kosmonautów6.png
stabłowicka1.png
stabłowicka2.png
stabłowicka3.jpg
wd1.jpg
plan.jpg
podpisanie umowy (Copy).jpg
rondo halicka 2.jpg
oś zachodnia.jpg
kosmonautów.jpg
rondo halicka.jpg
1.jpg
2.jpg
4.jpg
3.jpg
9.jpg
8.jpg
10.jpg
kosmo1.jpg
kosmo2.jpg
pętla.jpg
stab 1.jpg
stab 2.jpg
stab 3.jpg
kosmo1 (Copy).jpg
kosmo2 (Copy).jpg
kosmo3 (Copy).jpg
al.stab 0 rondo1 (Copy).jpg
al.stab 1 (Copy).jpg
al.stab 2 (Copy).jpg
al.stab 3 (Copy).jpg
al.stab 4 (Copy).jpg
al.stab5 (Copy).jpg
kosmonautów1.png
kosmonautów2.png
kosmonautów3.png
kosmonautów4.png
kosmonautów5.png
kosmonautów6.png
stabłowicka1.png
stabłowicka2.png
stabłowicka3.jpg
wd1.jpg
plan.jpg
podpisanie umowy (Copy).jpg
rondo halicka 2.jpg
oś zachodnia.jpg
kosmonautów.jpg
rondo halicka.jpg
1.jpg
2.jpg
4.jpg
3.jpg
9.jpg
8.jpg
10.jpg