Realizacje

Budowa Osi Zachodniej we Wrocławiu w ciągu drogi krajowej nr 94

 

W dniu 29.04.2021r.  Bickhardt Bau Polska Sp. z o.o -Lider Konsorcjum podpisała umowę na realizację inwestycji pn: Budowa Osi Zachodniej we Wrocławiu w ciągu drogi krajowej nr 94

Termin zakończenia prac kwiecień 2023r.

Wartość kontraktu 181,5 mln zł (Gmina 167 mln, 14 mln MPWiK, dotacja unijna - blisko 134 mln zł)

Zakres prac na przedmiotowym zadaniu będzie obejmował wykonanie:

- 4,2 km dróg (2 km ul. Kosmonautów i 2,2 km al. Stabłowickiej),
- 5,5 km  ścieżek rowerowych,
- 6 km chodników,
- 1 km ciagów pieszo-rowerowych,
- 2 przejścia tunelowe dla pieszych i rowerzystów,
- wiaduktu w ciągu Alei Stabłowickiej nad linią kolejową w kierunku Legnicy o długości 143 m ,

- 2,2 km zielonego torowiska tramwajowego z nowymi przystankami tramwajowymi i autobusowym,

- nowej infrastruktury uzbrojenia podziemnego,

- nowych sieci elektroenergetycznych w tym oświetlenie,

- ekranów akustycznych,

- nowych nasadzeń drzew i krzewów.

1/6
plan.jpg
podpisanie umowy (Copy).jpg
rondo halicka 2.jpg
oś zachodnia.jpg
kosmonautów.jpg
rondo halicka.jpg
plan.jpg
podpisanie umowy (Copy).jpg
rondo halicka 2.jpg
oś zachodnia.jpg
kosmonautów.jpg
rondo halicka.jpg