Realizacje

Trasa Średnicowa we Wrocławiu

 

Przebudowa średnicowej linii tramwajowej północ-południe we Wrocławiu

 

Zamawiający: ZDiK Wrocław, ul. Długa 49, 53-633 Wrocław

 

Realizowana  inwestycja obejmowała następujący zakres robót:

-  przebudowę ul. Grodzkiej na odcinku od Mostu Pomorskiego do ul. Piaskowej
-  przebudowę ul. Świdnickiej (od ul. H. Modrzejewskiej do ul. Bożego Ciała)
-  przebudowę ul. Bożego Ciała
-  przebudowę pl. Teatralnego
-  przebudowę ul. Widok
-  przebudowę ul. Szewskiej
-  przebudowę ul. Wita Stwosza (od ul. Szewskiej do ul. Łaciarskiej)
wraz ze skrzyżowaniami

Cały obszar objęty  inwestycją znajduje się w ścisłym centrum Wrocławia i objęty jest ochroną konserwatorską stąd zastosowanie w większości naturalnych materiałów kamiennych wraz z dopasowaną do otoczenia małą architekturą.

 

Projekt obejmował: 

-  przebudowę istniejących torów tramwajowych w ciągu ulic Świdnicka – Pl. Teatralny – Widok – Szewska – Grodzka o dł. 2068 m, przy zastosowaniu nowoczesnych technologii do budowy torowiska, ze szczególnym uwzględnieniem redukcji wstrząsów i dobudowanie drugiego toru tramwajowego na ul. Widok (dł. 150 m),
-  przebudowę jezdni i chodników ul. Grodzkiej wraz z niezbędną infrastrukturą i przebudową 4 sygnalizacji świetlnych,
-  iluminację zabytkowego muru nabrzeża ul. Grodzkiej, budowę  bulwaru spacerowego( podwieszany chodnik przy moście Uniwersyteckim) i zagospodarowanie terenów zielonych,
-  przekształcenie większej części ul. Szewskiej w ciąg pieszo – tramwajowy oraz istotne ograniczenie ruchu samochodowego na odc. od ul. Kazimierza Wielkiego do ul. Ofiar Oświęcimskich,
-  wykonanie  fontanny wodnej typu Jumping Jet przy  Katedrze  Marii Magdaleny składającej się z czterech szklanych kul (sprowadzonych z RPA).

1/5
_PJT4257.jpg
_PJT4298.jpg
_PJT4131.jpg
_PJT4039.jpg
_PJT4091.jpg
_PJT4257.jpg
_PJT4298.jpg
_PJT4131.jpg
_PJT4039.jpg
_PJT4091.jpg