Realizacje

Remont ul. Katedralnej i placu Kościelnego we Wrocławiu

Remont ul. Katedralnej i placu Kościelnego we Wrocławiu

 

Zamawiający: ZDiK Wrocław, ul. Długa 49, 53-633 Wrocław

 

Remont ul. Katedralnej i placu Kościelnego na Ostrowie Tumskim został wykonany w terminie, zgodnie ze sztuką budowlaną, wysoką estetyką i precyzją pod bacznym okiem Miejskiego Nadzoru Architektonicznego.

 

Zakres robót obejmował:

-  ułożenie nawierzchni z kostki kamiennej 18/20
-  ułożenie chodników z płyt kamiennych
-  ułożenie krawężników kamiennych

1/7
IMG_0181.JPG
IMG_0169.JPG
IMG_0163.JPG
IMG_0184.JPG
IMG_0162.JPG
IMG_0175.JPG
IMG_0165.JPG
IMG_0181.JPG
IMG_0169.JPG
IMG_0163.JPG
IMG_0184.JPG
IMG_0162.JPG
IMG_0175.JPG
IMG_0165.JPG