Realizacje

Przebudowa ulic Parafialnej, Pawiej i Pszczelarskiej we Wrocławiu

 

 
Przebudowa ulic Parafialnej, Pawiej i Pszczelarskiej we Wrocławiu
 
 
Termin realizacji  od 14.06.2016 r. do 24.05.2018 r. 
 
 
Zamawiający: Wrocławskie Inwestycje Sp. z o.o. ul. Ofiar Oświęcimskich 36, 50-059 Wrocław
 
 
Zadanie obejmowało wykonanie:
Na ulicy Parafialnej:
• jezdni bitumicznej o długości 802,50 m i powierzchni 5 583,00 m2
• drogi rowerowej o długości 850,80 m i powierzchni 2 127,00 m2
• chodników z kostki betonowej o długości 2 677,52 m i powierzchni 5 355,04 m2
 
 
Na ulicy Pawiej:
• jezdni  bitumicznej o długości 199,50 m i powierzchni 932,20 m2
• chodników z kostki betonowej o długości 372,50 m i powierzchni 839,55 m2
 
 
Na ulicy Pszczelarskiej:
• jezdni bitumicznej o długości 68,00 m i powierzchni 378,56 m2
• chodników z kostki betonowej o powierzchni 52,60 m2
 
 
W ramach zadania uzupełniającego przebudowano ulicę Świt, na której wykonano:
• jezdnię bitumiczną o długości 208,00 m i powierzchni 1 072,90 m2
 
 
Ponadto na w/w ulicach wykonano:
wymianę kolektorów kanalizacji deszczowej wraz z odwodnieniem ulicznym,
modernizację gazociągu i wymianę przyłączy gazowych,
modernizację i wymianę sieci wodnej,
modernizację sieci elektrycznej,
modernizację oświetlenia ulicznego,
modernizację sieci telekomunikacyjnej,
budowę MKT - Miejskiej Kanalizacji Technicznej,
zagospodarowanie terenów zielonych.
1/4
IMG_0265.JPG
IMG_0266.JPG
IMG_0267.JPG
IMG_0275.JPG
IMG_0265.JPG
IMG_0266.JPG
IMG_0267.JPG
IMG_0275.JPG