Realizacje

Budowa ul. Rolnej we Wrocławiu

Budowa ul. Rolnej we Wrocławiu

 

Zamawiający: ZDiK Wrocław, ul. Długa 49, 53-633 Wrocław

Wybudowana ul. Rolna we Wrocławiu ma długość ponad 2500 m.

 

Zakres wykonanych robót obejmował:

1. Roboty drogowe o łącznej powierzchni ponad 30 000 m2 w tym:
-  jezdnia bitumiczna,
-  chodniki z kostki betonowej szarej gr. 6 cm i ścieżki rowerowe z asfaltobetonu  
-  wjazdy z kostki betonowej gr. 8 cm
-  przepusty drogowe, wykonanie wlotów i wylotów przepustów około 150 mb,
2. Budowa mostu nad potokiem Ługowina.
-  konstrukcja żelbetowa z wykorzystaniem belek prefabrykowanych typ Węgrowiec
3. Odwodnienie nawierzchni
-  przykanaliki, wpusty podchodnikowe, wpusty uliczne, włazy rewizyjne, wloty i wyloty przepustów
-  studzienki czołowe przy przepustach
4. Kanał ogólnospławny
5. Kanalizacja deszczowa
6. Sieć wodociągowa, gazowa  
7. Oświetlenie drogowe
8. Zieleń :
- powierzchnia trawników około 36 000 m2
- nasadzenie ok. 250 szt. drzew i krzewów

1/5
4.JPG
3.JPG
2.JPG
1.JPG
5.JPG
4.JPG
3.JPG
2.JPG
1.JPG
5.JPG