Realizacje

Budowa połączenia Obwodnicy Śródmiejskiej z Portem Lotniczym we Wrocławiu – ETAP III
Budowa połączenia Obwodnicy Śródmiejskiej z Portem Lotniczym we Wrocławiu - ETAP III
 
 
Termin realizacji – od 29.10.2010 r. do 29.12.2011 r.
 
 
Zamawiający: Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta, ul. Długa 49, 53-633 Wrocław
 
 
Budowa połączenia Obwodnicy Śródmiejskiej z Portem Lotniczym we Wrocławiu - ETAP III (przebudowa ul. Granicznej na odcinku od ul. Skarżyńskiego do Nowego Portu Lotniczego) polegała na poszerzeniu istniejącej drogi do 2 pasów ruchu w każdym kierunku. Budowa tej drogi pozwoliła na szybkie poruszanie się między nowo budowanym portem lotniczym, stadionem  a centrum miasta.
 
Zakres robót obejmował:
roboty drogowe
wykonanie przepustów
rozbiórkę obiektów kubaturowych
kanalizację deszczową , sieć wodociągową, kanalizację sanitarną
wykonanie kanalizacji sanitarnej metodą bezwykopową (poprzez mikrotuneling i przewiert sterowany)
oświetlenie drogowe
budowę kanalizacji Miejskich Sieci Rurociągów Kablowych (MSRK)
sieci teletechniczne, elektroenergetyczne,
zagospodarowanie terenu zielenią,
Zdjęcia pochodzą z dokumentacji projektowej
1/10
IMG_0293.JPG
IMG_0295.JPG
IMG_0291.JPG
IMG_0283.JPG
zdj1.jpg
zdj3.jpg
zdj5.jpg
zdj7.jpg
IMG_0285.JPG
IMG_0288.JPG
IMG_0293.JPG
IMG_0295.JPG
IMG_0291.JPG
IMG_0283.JPG
zdj1.jpg
zdj3.jpg
zdj5.jpg
zdj7.jpg
IMG_0285.JPG
IMG_0288.JPG