Realizacje

Budowa parkingu w systemie P&R (Park and Ride) w Oławie.

Budowa parkingu w systemie P&R (Park and Ride) i B&R (Bike and Ride) w Oławie

Zamawiający:

Gmina Miasto Oława
Plac Zamkowy 15, 55-200 Oława
fax.: 71 303 55 00

Termin realizacji:

Roboty realizowano w terminie: od 26.03.2018 r. do 26.09.2018 r.

Inwestycja miała na celu stworzenie miejsc postojowych w rejonie dworca PKP przy ulicy Różanej w Mieście Oława.

Zadanie obejmowało:

- Zagospodarowanie terenu PKP przy ul. Różanej (starej bocznicy kolejowej)
- Wykonannie 108 miejsc postojowych o nawierzchni z kostki betonowej w tym 3 miejsca postojowe przystosowane dla osób niepełnosprawnych
- Wykonanie wyspy centralnej wraz z przystankiem wokół której manewrują autobusy komunikacji miejskiej o nawierzchni bitumicznej
    * powierzchnia parkingu ok 4200 m2
- Wykonanie 60 zadaszonych stanowisk postojowych dla rowerów także zlokalizowanych na wyspie centralej, w obrębie całego parkingu wydzielono 130 stanowisk postojowych dla rowerów.
- Wykonanie niezbędnego odwodnienia powierzchniowego wraz z infrastruktura uzbrojenia poziemnego:
    * kanalizacja deszczowa skałada się z 15 studni, 24 wpustów ulicznych, 195.5 mb kanału fi 300, 118,5 mb przykanalików fi 160, 3,5 mb przykanalików fi 110.    
- Wykonanie  ścieżek umożliwiających swobodne poruszanie się po parkingu o nawierzchni z kostki betonowej
- Wykonanie  oświetlenia :
    * sieć oświetleniowa składa się z 20 nowych latarni, 5 przestawionych latarni i jedna po regeneracji
- Wykonanie monitoringu :
    * sieć monitoringu składa się z 4 wysokiej jakości kamer w tym 3 obrotowych dysponujących 30 krotnym zumem optycznym
- Wykonanie elementóW małej architektury:
    * 6 ławek usytuowanych w obrębie wyspy centralnej
    * 14 koszy na śmieci
    * 11 tablic informacyjno - kierunkowych
- Zagospodarowanie zieleńców wraz z nasadzeniem drzew i krzewów.
 
Ponadto wzdłuż ulicy Różanej wybudowano 120 mb chodnika i ścieżkę rowerową, które zostały połączone z istniejącymi ciągami pieszo-rowerowymi łączącymi nowy parking z dworcem PKP Oława.  

 

1/12
IMG_0657 (Copy).JPG
IMG_0647 (Copy).JPG
IMG_0650 (Copy).JPG
IMG_0652 (Copy).JPG
IMG_0646 (Copy).JPG
IMG_0639 (Copy).JPG
IMG_0653 (Copy).JPG
IMG_0651 (Copy).JPG
IMG_0633 (Copy).JPG
IMG_0638 (Copy).JPG
IMG_0634 (Copy).JPG
IMG_0632 (Copy).JPG
IMG_0657 (Copy).JPG
IMG_0647 (Copy).JPG
IMG_0650 (Copy).JPG
IMG_0652 (Copy).JPG
IMG_0646 (Copy).JPG
IMG_0639 (Copy).JPG
IMG_0653 (Copy).JPG
IMG_0651 (Copy).JPG
IMG_0633 (Copy).JPG
IMG_0638 (Copy).JPG
IMG_0634 (Copy).JPG
IMG_0632 (Copy).JPG