Realizacje

„REMONT UL. PRZYJAŹNI WE WROCŁAWIU – zadanie częściowe nr 1”
 
„03380 – REMONT UL. PRZYJAŹNI WE WROCŁAWIU – zadanie częściowe nr 1”.
 
 
Zamawiający: Wrocławskie Inwestycje Sp. z o.o. ul. Ofiar Oświęcimskich 36, 50-059 Wrocław
 
 
Termin realizacji zamówienia: od 25.06.2013 r. do 30.06.2014 r.
 
 
Przedmiotem zamówienia było:
 
Opracowanie projektów wykonawczych oraz wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie ul. Przyjaźni we Wrocławiu. Wykonane pracę poprawiły bezpieczeństwo użytkowników dróg i komunikacji miejskiej oraz polepszyły się zdecydowanie panującą w tym rejonie sytuację ruchową. Dzięki budowie ciągu rowerowo – pieszego poprawiło się bezpieczeństwo rowerzystów. Nowe torowisko tramwajowe oraz przystanki wiedeńskie poprawiły komfort i jakość obsługi pasażerów.
 
 
Zakres robót obejmował:
 
remont ulicy Przyjaźni na odcinku 1068,05 m, ulicy Wałbrzyskiej na odcinku 91,75 m,
remont torowiska o długości 1202,58 m,
remont wlotów ulic poprzecznych,
budowę chodników, ciągu pieszo-rowerowego,
budowę Miejskich Teletechnicznych Kanałów Kablowych, z wykorzystaniem przewiertu sterowanego,
przebudowę kolizyjnego uzbrojenia terenu: sieci wodociągowych oraz kanalizacji deszczowej,
wykonanie nowej organizacji ruchu docelowego.
1/3
2014-07-08 08.56.05.jpg
2014-07-01 09.12.21.jpg
2014-07-01 09.11.05.jpg
2014-07-08 08.56.05.jpg
2014-07-01 09.12.21.jpg
2014-07-01 09.11.05.jpg