Realizacje

Przebudowa ul. Żmigrodzkiej we Wrocławiu w ciągu drogi krajowej Nr 5

Przebudowa ul. Żmigrodzkiej we Wrocławiu w ciągu drogi krajowej Nr 5


Zamawiający: ZDiK Wrocław, ul. Długa 49, 53-633 Wrocław


Ulica Żmigrodzka stanowi główną trasę wyprowadzającą ruch w kierunku Poznania oraz dalej w kierunku północnych regionów kraju.

W kierunku południowym droga krajowa nr 5 wyprowadza ruch na autostradę A4.

Docelowo ul. Żmigrodzka będzie połączona z obwodnicą Śródmiejską, która obecnie znajduje się w trakcie realizacji.


Zakres projektu obejmuje:

-  budowę drugiej jezdni na odcinku od skrzyżowania z ulicą Bałtycką do skrzyżowania z projektowaną Obwodnicą Śródmiejską w rejonie ul. Irysowej (dł. 1,8 k m),
-  budowę chodnika (szer. 3,0 m) i dwukierunkowej ścieżki rowerowej po zachodniej stronie ulicy (szer. 3,5 m) na długości 1,8 km,
-  przebudowę torowiska tramwajowego na odcinku od ul. Wołowskiej do istniejącej pętli przy centrum handlowym MARINO (długość przebudowywanego torowiska 0,68 km),
-  budowę jezdni obsługującej na odcinku od ulicy Młynarskiej do stacji paliw ORLEN (długości 0,39 km),
-  budowę i przebudowę infrastruktury technicznej,
-  przebudowę przejazdów kolejowych (szt. 2),
-  przebudowę wszystkich skrzyżowań znajdujących się na przedmiotowym odcinku ulicy (szt. 7)

 

1/13
IMG_0223.JPG
wizualizacja-zmigrodzka-1.jpg
wizualizacja-zmigrodzka-4.jpg
wizualizacja-zmigrodzka-3.jpg
wizualizacja-zmigrodzka-2.jpg
IMG_0231.JPG
IMG_0229.JPG
IMG_0228.JPG
IMG_0226.JPG
IMG_0221.JPG
IMG_0220.JPG
IMG_0219.JPG
IMG_0216.JPG
IMG_0223.JPG
wizualizacja-zmigrodzka-1.jpg
wizualizacja-zmigrodzka-4.jpg
wizualizacja-zmigrodzka-3.jpg
wizualizacja-zmigrodzka-2.jpg
IMG_0231.JPG
IMG_0229.JPG
IMG_0228.JPG
IMG_0226.JPG
IMG_0221.JPG
IMG_0220.JPG
IMG_0219.JPG
IMG_0216.JPG