ZDiUM - Remont chodników 9-12.2007

ZDiUM - parking ul. Torowa

Gmina Długołęka - chodniki Domaszczyn

ZIM - ul. Gołnowska

ZDiK - ul. Żmigrodzka

Budowa parkingu przy Wydziale Inżynierii Środowiska i Geodezji we Wrocławiu

ZDiUM - ul. Borowska

ZDiUM - Trasa Średnicowa

Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem ul.Badury na osiedlu Wenecja we Wrocławiu

Budowa kanalizacji sanitarnej i nawierzchni drogowej ul. Bielawskiej i Dzierżoniowskiej we Wrocławiu

Budowa dróg przy osiedlu mieszkaniowym we Wrocławiu w rejonie ul.Cukrowej i Przemysłowej

Przebudowa dróg gminnych w Długołęce

Budowa chodnika II-go i III-go etapu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 340 w m.Dobroszyce

Remont chodników ul.Św.Wita i ul.Krowiej przy Galerii Sztuki Współczesnej we Wrocławiu

Odbudowa drogi leśnej nr 37 w leśnictwie Piaskowice

Remonty cząstkowe jezdni i chodnika z kostki kamiennej, płyt betonowych na terenie dzielnicy Stare Miasto we Wrocławiu

Budowa nawierzchni drogi w ul. Skrzetuskiego na osiedlu Żerniki we Wrocławiu

Przebudowa polegająca na modernizacji drogi powiatowej nr P1938D w miejscowości Święta Katarzyna

Ścinanie i uzupełnianie poboczy dróg miejskich Wrocławia

Remont dróg i placów na terenie Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych przy ul. Zwycięskiej 2 we Wrocławiu

Budowa zatoki autobusowej i chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 395 w Turowie

Budowa drogi dojazdowej i parkingu dla fabryki projektowej przy ul. Wałbrzyskiej we Wrocławiu

Remont skweru Kardynała Wyszyńskiego wraz z remontem Mostów Młyńskich

Budowa chodnika przy ul. Parkowej w Żernikach Wrocławskich

Równanie nawierzchni nieutwardzonych dróg miejskich we Wrocławiu

Budowa parkingu przy hotelu Radisson Sas we Wrocławiu

Remont ul.Kasprowicza i ul.Boya Żeleńskiego we Wrocławiu

Budowa ul. Grunwaldzkiej wraz z sięgaczami w Kątach Wrocławskich

Remont ul.Łowieckiej we Wrocławiu

Remont nawierzchni przy Muzeum Narodowym we Wrocławiu

Modernizacja ul. Pilczyckiej we Wrocławiu

Przebudowa ul. Świdnickiej na odcinku od przejścia podziemnego do ul. Modrzejewskiej oraz ul. Menniczej od ul. Świdnickiej do ul. Widok we Wrocławiu

Budowa łacznika drogowego ulic Czerniaskiej i Strońskiej we Wrocławiu

Remont ul. Kasprowicza na odc. od ul. Boya Żeleńskiego do ul.Berenta we Wrocławiu

Modernizacja skrzyżowania drogi krajowej nr 39 i wojewódzkiej nr 395 w Strzelinie - Plac 1-go Maja wraz z odcinkami drogi wojewódzkiej nr 395 na wlotach

Przebudowa ul. Wołowskiej we Wrocławiu

Przebudowa ul.Nasiennej we Wrocławiu

Budowa u.Rolnej (Królewieckiej) oraz włączenie ul.Warmińskiej do ul.Rolnej (Królewieckiej) we Wrocławiu

Przebudowa ul. Swobodnej i ul. Zielińskiego we Wrocławiu

Gmina Długołęka - drogi gminne Mirków

Przebudowa ul. Grabiszyńskiej

Brochów Jagodno

ul. Ślazowa

Wieleńska, Topolowa, Pionierów, Syjamska.

Remont ul. Przyjaźni we Wrocławiu

Wykonania parkingu od strony ulicy Strzegomskiej przy budynku przychodni DCM DOLMED S. A. we Wrocławiu przy ul. Legnickiej 40

Przebudowa ul. Kuźniczej i Placu Uniwersyteckiego we Wrocławiu

Budowa połączenia obwodnicy Śródmiejskiej z Portem Lotniczym we Wrocławiu – Etap III

Przebudowa ul. Bierutowskiej oraz budowy drogi dojazdowej wraz z placem manewrowym infrastrukturą techniczną na terenie zakładu Bosch

Naprawy nawierzchni jezdni i chodników po robotach elektroenergetycznych wraz z pomiarami zagęszczenia gruntu na terenie działania Rejonu Dystrybucji Wrocław

Odtworzenie nawierzchni po remontach

Wybudowanie kanalizacji deszczowej, drogi z obustronnymi chodnikami i oświetleniem ulicznym na ul. Klonowej, Brzozowej, Ogrodowej, Irysowej, Gajowej w Stanowicach

Sulimów – Prawocin – droga dojazdowa do gruntów rolnych

Remont drogi leśnej Wrzosy - Orzeszków

Przebudowa drogi sięgacza ul. Sygnałowej 4b-6b z infrastrukturą

Przebudowę ul. Maleczyńskich na odcinku od posesji nr 53 do 95 wraz z odwodnieniem i oświetleniem oraz budowa sieci wodociągowej w sięgaczu I ul. Maleczyńskich nr 85-95 we Wrocławiu w podziałem na zadania

Przebudowa drogi pożarowej nr 19

Przebudowa istniejącej drogi leśnej w leśnictwach Janików i Kopalina

Przebudowa drogi leśnej na terenie leśnictwa Karwiniec

Przebudowa chodnika przy ul. Vivaldiego od wjazdu na osiedle „Wiosna” w kierunku wschodnim.

Zadanie nr 2 – budowy chodnika i zatok postojowych przy Szkole Podstawowej Nr 17 przy ul. Wieczystej 105 we Wrocławiu wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej

Likwidacja zdewastowanego basenu ppoż. przy ul. Ptasiej we Wrocławiu

Budowa łącznika chodników przy ul. Smardzowskiej 2 / ul. Klasztornej 54-60 we Wrocławiu wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej.

Wykonywanie remontów nawierzchni kamiennych i betonowych dróg miejskich we Wrocławiu na terenie dzielnic (z podziałem na zadania): Zadanie nr 4 – obszar dzielnic Stare Miasto i Śródmieście