Blog

Budowa Osi Zachodniej

W dniu 29.04.2021r.  Bickhardt Bau Polska Sp. z o.o -Lider Konsorcjum podpisała umowę na realizację inwestycji pn: Budowa Osi Zachodniej we Wrocławiu w ciągu drogi krajowej nr 94

Termin zakończenia prac kwiecień 2023r.

Wartość kontraktu 181,5 mln zł (Gmina 167 mln, 14 mln MPWiK, dotacja unijna - blisko 134 mln zł)

 

 

Z końcem czerwca b.r. rozpoczęły się roboty przygotowawcze na budowie Osi Zachodniej we Wrocławiu. Po sprawdzeniu terenu przez nadzór saperski oraz drzew przez nadzór ornitologiczny Wykonawca mógł przystąpić do wygrodzenia i odhumusowania terenu pod nowe torowisko przy ul. Kosmonautów we Wrocławiu. Na budowie również znajdują się stanowiska archeologiczne, które są na bieżąco sprawdzane przez nadzór archeologiczny. Po zakończeniu badań archeologicznych rozpoczną się roboty ziemne związane z budową nowego torowiska, sieci wodociągowej oraz pętli autobusowej wraz z drogą 2KDL.